Akronimy

NTP - Network Time Protocol
SNTP - Simple Network Time Protocol

GPS - Global Positioning System
UTC - Coordinated Universal Time

MSF - Radio Time Signal dla Zjednoczonego Królestwa
WWVB - Radio Time Signal dla Amerykanina
DCF - Radio Time Signal dla Niemiec

LAN - Local Area Network
UDP - User Datagram Protocol
TCP - Transmission Control Protocol
IP - Internet Protocol

TDF - Radio Time Signal dla Francji
CHU - Radio Time Signal do Kanady
JJY - Radio Time Signal dla Japonii
HBG - Radio Time Signal dla Szwajcarii

USB - Universal Serial Bus
RTC - zegar czasu rzeczywistego
AM - modulacja amplitudy
APM - Zarządzanie Automatic Power
DES - Data Encryption Standard
ESD - Wyładowania elektrostatyczne
FM - modulacja częstotliwości
IETF - Internet Engineering Task Force
IRIG - Inter-Zakres Instrumentation Grupa

MD5 - Message Digest
PPM - części na milion,
PPS - Puls na sekundę
RFC - Request for Comments
SA - Selective dostępność
TAI - Międzynarodowy Atomic Time
SI - Międzynarodowy System Miar