Znaczenie anteny GPS

Globalny system positingowy jest jedną z najczęściej używanych technologii we współczesnym świecie. Tak wiele osób korzysta z sieci do nawigacji satelitarnej lub Synchronizacja czasu. Większość użytkowników dróg korzysta obecnie z nawigacji GPS lub telefonu komórkowego, a profesjonalni kierowcy są prawie całkowicie uzależnieni od nich.

A to nie tylko nawigacja, do której GPS jest przydatny. Ponieważ satelity GPS zawierają zegary atomowe - są to sygnały czasu, które te zegary są wypuszczane, które są wykorzystywane przez systemy nawigacji satelitarnej do precyzyjnego określenia pozycji - są one wykorzystywane jako podstawowe źródło czasu dla całego szeregu technologii wrażliwych na zmiany czasu.

Sygnalizacja świetlna, sieci CCTV, bankomaty i nowoczesne sieci komputerowe wymagają dokładnych źródeł czasu, aby uniknąć znoszenia i zapewnić synchronizację. Większość nowoczesnych technologii, takich jak komputery, zawiera wewnętrzne elementy czasu, ale są to tylko proste oscylatory kwarcowe (podobny typ zegara, jak w nowoczesnych zegarkach) i mogą dryfować. Nie tylko powoduje to, że czas powoli staje się niedokładny, gdy urządzenia są połączone ze sobą, dryfowanie może sprawić, że maszyny nie będą mogły współpracować, ponieważ każde urządzenie może mieć inny czas.

W tym miejscu pojawia się sieć GPS, w przeciwieństwie do innych form dokładnych źródeł czasu, GPS jest dostępny w dowolnym miejscu na świecie, jest bezpieczny (dla sieci komputerowej jest odbierany zewnętrznie do zapory) i niezwykle dokładny, ale GPS ma jeden wyraźna wada.

Dostępna wszędzie na świecie, sygnał GPS jest dość słaby i aby uzyskać sygnał, niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację czasu czy nawigację, potrzebny jest czysty widok nieba. Z tego powodu antena GPS ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrej jakości sygnału.

Jak Antena GPS musi wyjść na zewnątrz, ważne jest, aby był nie tylko wodoodporny, zdolny do pracy w deszczu i innych elementach pogodowych, ale także odporny na wahania temperatury występujące przez cały rok.

Jedna z głównych przyczyn Serwer NTP GPS awaria (serwery czasu, które odbierają sygnały czasu GPS i dystrybuują je w sieci przy użyciu Network Time Protocol) to antena, która zawiodła lub jej nie działa, dzięki czemu antena GPS jest wodoodporna, a odporność na zmiany temperatury w sezonie może wyeliminować ryzyko związane z sygnałem czasu w przyszłości awarie.

Wodoodporna antena GPS

Ten post został napisany przez

Richard N Williams

Richard N Williams jest autorem techniczny i specjalista w branży Server i synchronizacji czasu NTP. Richard N Williams na Google+

Powiązane artykuły