Znaczenie synchronizacji czasu podczas pracy w chmurze

Chmura obliczeniowa został przewidziany jako kolejny duży krok w rozwoju technologii informatycznych, a coraz więcej firm i sieci informatycznych staje się zależnych od chmury i rezygnuje z tradycyjnych metod.

Termin "przetwarzanie w chmurze" odnosi się do korzystania z internetowych programów i usług na żądanie, w tym do przechowywania informacji przez Internet i korzystania z aplikacji niezainstalowanych na komputerach hosta.

Przetwarzanie w chmurze oznacza, że ​​użytkownicy nie muszą już posiadać, instalować i uruchamiać oprogramowania na poszczególnych komputerach i nie wymagają przechowywania dużej pojemności. Umożliwia także zdalne przetwarzanie danych, umożliwiając użytkownikom korzystanie z tych samych usług, pracę na tych samych dokumentach lub dostęp do sieci na dowolnej stacji roboczej, która może zalogować się do usługi w chmurze.

Chociaż te zalety są atrakcyjne dla firm, umożliwiając im obniżenie kosztów IT przy jednoczesnym zapewnieniu tych samych możliwości sieciowych, wady dotyczą przetwarzania w chmurze.

Po pierwsze, aby pracować w chmurze, musisz polegać na działającym połączeniu sieciowym. Jeśli wystąpi problem z linią, czy to w twoim języku, czy z dostawcą usług w chmurze, nie możesz pracować - nawet w trybie offline.

Po drugie, urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki i kopie zapasowe, mogą nie działać poprawnie na maszynie w chmurze, a jeśli korzystasz z nieokreślonego komputera, nie będziesz mieć dostępu do żadnego sprzętu sieciowego, chyba że konkretne sterowniki i oprogramowanie są zainstalowane na maszynie.

Brak kontroli to kolejna kwestia. Będąc częścią usługi w chmurze oznacza, że ​​musisz przestrzegać warunków hosta w chmurze, co może mieć wpływ na różnego rodzaju problemy, takie jak własność danych i liczba użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do systemu.

Synchronizacja czasu jest niezbędna w przypadku usług w chmurze, z dokładnym i dokładnym czasem potrzebnym do zapewnienia dokładnego rejestrowania każdego urządzenia, które łączy się z chmurą. Niedotrzymanie dokładnego czasu może spowodować utratę danych lub złą wersję pracy nadpisującą nowe wersje.

Aby zapewnić dokładny czas na usługi w chmurze, Serwery czasu NTP, odbierając czas z zegara atomowego, są używane do utrzymywania dokładnego i niezawodnego czasu. Usługa w chmurze będzie zasadniczo rządzona przez zegar atomowy po zsynchronizowaniu z Serwer NTP, więc bez względu na to, gdzie użytkownicy są na świecie, usługa w chmurze może zapewnić rejestrowanie prawidłowego czasu, co zapobiega utracie danych i błędom.

Serwer NTP Galleon

Ten post został napisany przez

Richard N Williams

Richard N Williams jest autorem techniczny i specjalista w branży Server i synchronizacji czasu NTP. Richard N Williams na Google+

Powiązane artykuły